آموزش های تخصصی

دوره های آموزشی گروه تخصصی مدیریت سانحه

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۲۴ سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی مدیریت بحران مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی مدیریت بحران در این عناوین شکل خواهد گرفت. شایان ذکر است گروه تخصصی مدیریت بحران ابتدا در سال ۱۳۸۸ با مدیریت …

ادامه مطلب »

دوره های آموزشی گروه تخصصی مقاوم سازی

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۲۷ سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی مقاوم سازی مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی مقاوم سازی در این عناوین شکل خواهد گرفت.گروه تخصصی مقاوم سازی اولین گروه علمی موسسه مقاوم سازی می باشد که از …

ادامه مطلب »

دوره های آموزشی گروه بهداشت ایمنی محیط زیست

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۱۴سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی HSE در این عناوین شکل خواهد گرفت.گروه تخصصی HSE از ابتدای سال ۱۳۹۳ آغاز به کار نموده است و …

ادامه مطلب »

دوره های آموزشی گروه پدافند غیرعامل

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۱۶سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی پدافند غیرعامل مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی پدافند غیرعامل در این عناوین شکل خواهد گرفت. این گروه چهارمین گروه موسسه می باشد که در سال ۱۳۸۹ آغاز به کار …

ادامه مطلب »

دوره های آموزشی گروه عمران

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۳۶ سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی گروه عمران مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی عمومی عمران در این عناوین شکل خواهد گرفت. شایان ذکر است این دوره ها به عنوان دوره های آموزشی پایه برای …

ادامه مطلب »