آموزش های تخصصی

دوره های آموزشی گروه تخصصی مدیریت سانحه

calendar

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۲۴ سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی مدیریت بحران مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی مدیریت بحران در این عناوین شکل خواهد گرفت. شایان ذکر است گروه تخصصی مدیریت بحران ابتدا در سال ۱۳۸۸ با مدیریت …

Read More »

دوره های آموزشی گروه تخصصی مقاوم سازی

calendar

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۲۷ سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی مقاوم سازی مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی مقاوم سازی در این عناوین شکل خواهد گرفت.گروه تخصصی مقاوم سازی اولین گروه علمی موسسه مقاوم سازی می باشد که از …

Read More »

دوره های آموزشی گروه بهداشت ایمنی محیط زیست

logo hse1

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۱۴سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی HSE در این عناوین شکل خواهد گرفت.گروه تخصصی HSE از ابتدای سال ۱۳۹۳ آغاز به کار نموده است و …

Read More »

دوره های آموزشی گروه پدافند غیرعامل

موسسه مقاوم سازی. مرکز ملی مقاوم سازی . مقاوم سازی

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۱۶سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی پدافند غیرعامل مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی پدافند غیرعامل در این عناوین شکل خواهد گرفت. این گروه چهارمین گروه موسسه می باشد که در سال ۱۳۸۹ آغاز به کار …

Read More »

دوره های آموزشی گروه عمران

calendar

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی ۳۶ سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی گروه عمران مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی عمومی عمران در این عناوین شکل خواهد گرفت. شایان ذکر است این دوره ها به عنوان دوره های آموزشی پایه برای …

Read More »