تقویم آموزشی

دوره های جدید مدیریت بحران و HSE ویژه شرکت های خصوصی و دولتی تابعه وزارت نفت

مرکز مقاوم سازی

مدیرعامل محترم شرکت/ ریاست محترم/معاون محترم آموزش/ مدیرمحترم آموزش موضوع: دوره های آموزشی مدیریت بحران وHSE ویژه کارشناسان ، مدیران و نیروهای عملیاتی شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت   با سلام و درود پس از حمد و سپاس از خداوند متعال ، به استحضار می رساند این موسسه بر اساس …

Read More »