تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دوره پاییزه

تحلیل خطر

«آموزش برای توانمندسازی؛ توانمندی برای اشتغال» دوره های مصوب کمیته آموزشی برای پاییز ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد: کد دوره گروه مبحث مدرس تئوری/عملی مدت دوره ۰۶۰۱۲۱۵/۴۳ عمران مدیریت حرفه ای پروژه ها تحت نرم افزار اکسل مهندس ایرج چائی اصل تبریزی تئوری/کارگاهی ۱۶ساعت (دو روزه) ۰۶۰۲۲۰۱/۴۳ مدیریت سانحه فرآیند برنامه ریزی پیش از حادثه (Pre Incident Planning) بر …

ادامه مطلب »

دوره های جدید مدیریت بحران و HSE ویژه شرکت های خصوصی و دولتی تابعه وزارت نفت

مدیرعامل محترم شرکت/ ریاست محترم/معاون محترم آموزش/ مدیرمحترم آموزش موضوع: دوره های آموزشی مدیریت بحران وHSE ویژه کارشناسان ، مدیران و نیروهای عملیاتی شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر شرکت های وابسته به وزارت نفت   با سلام و درود پس از حمد و سپاس از خداوند متعال ، به استحضار می رساند این موسسه بر اساس …

ادامه مطلب »