اخبار و گزارش‌های علمی و مهندسی

ناپایداری های جوی و رخداد پدیده تگرگ/ یادداشت شماره ۲

retrona1

با توجه به آغاز فصل بهار و افزایش احتمال ناپایداری های جوی و رخداد پدیده تگرگ دو یادداشت درخصوص شناخت و همچنین روش های مواجهه با این پدیده به قلم همکارانمان آقایان وظیفه (یادداشت شماره ۱ )  و همتی (یادداشت شماره ۲) تقدیم می گردد. روش های مقابله با تگرگ: شناخت روش هاي مقابله با اين پديده، مستلزم بررسي فراواني …

Read More »

ناپایداری های جوی و رخداد پدیده تگرگ/ یادداشت شماره ۱

retrona1

با توجه به آغاز فصل بهار و افزایش احتمال ناپایداری های جوی و رخداد پدیده تگرگ دو یادداشت درخصوص شناخت و همچنین روش های مواجهه با این پدیده به قلم همکارانمان آقایان وظیفه (یادداشت شماره ۱) و همتی  (یادداشت شماره ۲) تقدیم می گردد. موضوع جلوگیری از تشکیل تگرگ و یا حداقل جلوگیری از تگرگ با دانه درشت که خسارت بیشتری …

Read More »

توجه به علم؛ تنها راه پیشرفت

photo_2015-11-10_23-13-40

روزنامه جام جم-دوشنبه ١٦-١-٩٥/صفحه آخر توجه به علم؛ تنها راه پیشرفت دكتر مهدي زارع استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی سال ۱۳۹۵ سال آغازین دوره‌ای جدید برای کشور ماست. اولین سال بعد از تحریم‌ها و شروع برنامه ششم توسعه ایران به باور نگارنده سال بسیار مهمی برای جامعه علمی ایران است. مهم‌ترین اولویت در توسعه علم و پژوهش در سال ۱۳۹۵ تغییر …

Read More »

توصیه های ایمنی روز طبیعت (سیزده بدر) به نقل از جامعه ایمن ایران

photo_2016-04-01_09-54-08

*در تمامی نقاط پارکهای تفریحی و پارکهای جنگلی بر افروختن آتش ممنوع است مگر در قسمت هایی که تحت عنوان اجاق خانه با تجهیزات لازم ایجاد شده است. * محوطه اجاق خانه بدون درخت با کف سازی شن شسته شده و اجاقها آماده می باشد، لذا در سایر نقاط پارک بر افروختن آتش ممنوع است. * مکان استقرار در پارکهای …

Read More »

♻️توصیه های بهداشتی و ایمنی و حفظ محیط زیست در خصوص روز طبیعت

photo_2016-04-01_09-54-08

♻️.رها سازی ماهیان قرمز در آب های جاری و رودخانه علاوه بر انتقال بیماریهای احتمالی به آبزیان بومی باعث تغییرات اکولوژیک در این آب ها می شود و در دراز مدت تاثیرات نا مطلوبی به آبزیان بومی منطقه دارد که این خسارات می تواند پرهزینه و پیامدهای ناشی از آن غیر ممکن باشد پس رها کردن ماهی قرمز در اکوسیستم …

Read More »