ارتباط با موسسه

آدرس دفتر: تهران خیابان شهید مطهری خیابان شهید علی اکبری کوچه فرهاد پلاک 24
روابط عمومی: 02177538363
دورنگار: 02189779064
صندوق پستی: تهران – صندوق پستی 155- 16895
رایان نامه موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:   retrofitting.ir@outlook.com
رایان نامه روابط عمومی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران:
retrofitting.ir@outlook.com
لینکداین: https://www.linkedin.com/company/iranian-national-retrofitting-center/
کانال های تلگرام:
1- کانال مقاوم سازی: https://t.me/retrofitting
2- کانال پیشگیری و کاهش ریسک سوانح: https://t.me/riskmanagement
3- کانال آموزشگاه تخصصی: https://t.me/Retrofitting1
آی دی روابط عمومی در تلگرام: https://t.me/Retrofitting_admin
اینستاگرام: @retrofitting.ir