درخواست تحلیل خطر لرزه ای و نقشه پهنه بندی خطر

پر کردن قسمت های ستاره دار الزامی است.
  • مشخصات عمومی

  • مشخصات نماینده

  • بارگذاری مدارک

  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, jpeg, png.

مطلب پیشنهادی

دوره آموزشی اخلاق مدیریت بحران

دوره آموزشی اخلاق مدیریت بحران وبینار رایگان با موضوعات دوراهه های اخلاقی قواعد اخلاقی طراحی و اجرا پیامدهای اجتماعی بحران ها اصول اخلاقی امدادرسانی در بحران ها