دکترکامران سپانلو / چهره شاخص ایمنی سال 1394 – با همکاری دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی HSE

معرفی دکتر کامران سپانلو:

مشخصات فردی:Dr.KAMRAN-SEPANLOO
کامران سپانلو
متولد سال ۱۳۳۸ – شهر ورامین

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مدیرکل مرکز نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

زمینه های تحقیقاتی:

آناليز و ارزیابی ايمني نيروگاههاي هسته اي، ارزیابی احتمالات ایمنی (PSA)، مدیریت جامع ریسک (ERM) در نیروگاههای هسته ای، طراحي و مدل سازي سيستم هاي ترموهيدروليکي نيروگاههاي هسته اي، آنالیز نوترونی نیروگاههای هسته ای، رآکتورهای پیشرفته ماژولار سایز کوچک (SMR)، رآکتورهای نسل آینده (نسل چهارم)

دارای ۶۳ مقاله در مجلات ISI، کنفرانس های داخلی و بین المللی

انتشار ۸ کتاب تخصصی در زمینه مهندسی هسته ای

مشارکت در ۳۰ طرح پژوهشی

دوره های تحصیلی :

*- کارشناسی : رشته مهندسی برق – دانشگاه صنعتی اصفهان – سال ۱۳۵۶
*- کارشناسی ارشد : مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شریف – سال ۱۳۶۴
*- رساله کارشناسی ارشد : ارزیابی احتمالاتی ایمنی سیستم برق اضطراری نیروگاه هسته ای بوشهر به کمک روش PSA
*- دکترا ی هسته ای از دانشگاه امیرکبیر
رساله دکترا : تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی اتاق های کنترل نیروگاه های اتمی و به ویژه طراحی متحمل خطای آنها زیر نظر پرفسور نجم الدین مشکاتی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

لیست کتب منتشر شده:

اصل دفاع در عمق و ارزیابی احتمالاتی در ایمنی نیروگاههای هسته ای، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ۱۳۹۵

مدیریت فوریت­های هسته‌ای و پرتوی (با دیدگاه مدیریت پیامدهای زیست محیطی و سلامتی)، تأليف و تدوين: میثم خیری ملومه، کامران سپانلو، ناشر: مولف، ۱۳۹۵

درس های حادثه فوکوشیما، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، سجاد بهره بر، سیما رستایش، ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ۱۳۹۵

ارزیابی احتمالاتی ایمنی، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، سجاد بهره بر، سیما رستایش، ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ۱۳۹۵

محفظه تحت فشار در نیروگاههای هسته ای VVER-1000، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، ناشر: مولف، ۱۳۹۴

کندانسورها و نقش آنها در نیروگاههای هسته ای، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، ناشر: مولف، ۱۳۹۳

نیروگاه های هسته ای، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، ناشر: سازمان انرژی اتمی ایران، ۱۳۹۱

دینامیک مریام، مترجم: کامران سپانلو، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴

فعالیت های پیشین :
رئیس بخش تحقیق و توسعه نظام ایمنی هسته ای – سال ۱۳۷۷
ریاست پژوهشکده راکتورها و شتابدهنده ها – سال ۱۳۸۶
مدیرکل دفتر امور ایمنی تاسیسات هسته ای کشور – سال ۱۳۸۸
مشاور علمی کشور در دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین – سال ۱۳۸۹
شرکت در دوره های تخصصی آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه های مختلف ایمنی در نقاط مختلف جهان
کارشناس ارزیابی ایمنی تاسیسات هسته ای – سال ۱۳۶۵

استاد مدعو دانشگاه های :
صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، دانشکده نفت آبادان و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تدریس دروس فیزیک، مبانی مهندسی برق، تکنولوژی نیروگاه های هسته ای، ایمنی هسته ای ، مدیریت HSE،
روشهای ارزیابی ایمنی، فرهنگ ایمنی و استاندارد های ایمنی و مدیریت کیفت

• تدریس دروس عمومی فیزیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۷-۱۳۶۸
• تدریس درس ارزیابی ایمنی به روش احتمالاتی در دوره کارشناسی هسته ای مشترک بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران، ۱۳۷۲
• تدریس دروس ایمنی و مدیریت کیفیت برای کارشناسان و اپراتورهای نیروگاه هسته ای بوشهر، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
• ارائه سمینار روش های ارزیابی ایمنی برای مدیران ایمنی وزارت معادن و فلزات، ۱۳۸۶
• تدریس درس ایمنی پیشرفته در دوره دکترای هسته ای دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸
• تدریس دروس فیزیک بهداشت، مهندسی هسته ای در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۶- تا کنون
• تدریس دروس مدیریت HSEو روش های ارزیابی ایمنی در دانشگاه نفت آبادان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
• ارائه سمینار فرهنگ ایمنی در پالایشگاه اراک، ۱۳۸۰
• ارائه سمینار ایمنی و بهداشت هسته ای در کنفرانس بین المللی ایمنی فرآیند، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند ۱۳۸۸
• تدریس درس ایمنی هسته ای در دوره دکترای مهندسی هسته ای دوره مشترک دانشگاه شهید بهشتی و سازمان انرژی اتمی ایران در ترم جاری، ۱۳۹۰
تاکنون بیش از ۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد پایان نامه های خود در زمینه های مهندسی هسته ای،
فاکتورهای انسانی، ارزیابی فرهنگ ایمنی، و ارزیابی ایمنی هسته ای کار خود را زیر نظر وی انجام داده اند.
ارائه بیش از ۵۰ مقاله در کنفرانس های و مجلات داخل و خارج کشور.
آخرین کاروی ارائه دو گزارش در خصوص ریشه های حادثه هسته ای فوکوشیما به سازمان انرژی اتمی می باشد.

لیست مقالات

 

 1. Sepanloo K., Meshkati N., Kozuh M. (1995) “The Organizational context of error tolerant interface systems”. A paper presented in 2nd Regional Meeting: Nuclear Energy in Central Europe, Portoroz, Slovenia, 11-14 September 1995.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., Azadeh M.A., Moatar F. (1995) “Integration of error tolerant concept into the design of control room of nuclear power plants”. Proceeding of 9th Topical Meeting on Problems of nuclear safety, VOLGA 95, Moscow 4-8 September 1995. Vol.1, pp. 28-30.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., Azadeh M.A., Moatar F., Kozuh M., Mavko B. (1995) “The role of error tolerant interface systems during emergencies in nuclear power plants”. Proceeding of PSA’۹۵ Conference, Seoul, November 26-3-, Vol. 1, pp. 335-338.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1996) “Error tolerant approach towards human error”. Proceeding of Probabilistic Safety Assessment and Management’ ۹۶, ESREL’۹۶-PSAM-III Conference, Crete, Greece, June 24-28 1996. Edited by Carlo Cacciabue and Ionnis A. Papazoglou. Vol. 1, pp. 395-399. Springer-Verlag Ltd. London 1996.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., (1996) “Organizational context of error tolerant interface systems”. Accepted paper to the journal of IEEE Transaction on Systems, Man, and Cybernetics.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., (1995) “Tolerance of human errors in nuclear power plants”. Published in Turkish Journal of Nuclear Sciences, Vol. 22, No. 2, December 1995, pp. 71-81.
 1. Sepanloo K., Meshkati N. (1996) “Error tolerant systems and control of large complex technological systems”. A paper presented to the conference ‘Cognitive System Engineering for Process Control’ (CSEPC 96), November 12-15, Kyoto, Japan.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1997 a) “Human reliability enhancement through integration of error tolerant designed technological systems”. A paper presented at the conference COPSA’۹۷, International Conference on the Commercial & Operational Benefits of Probabilistic Safety Assessment 7-9 October 1997. Institution of Nuclear Engineers, London, U.K.
 1. Sepanloo K. (1997 b) “Bushehr Nuclear Power Plant, an unusual case of preoperational aging”. A paper presented at PLIM+PLEX Conference, 8-10 December 1997, Prague, Czech Republic.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1998 a) “Analysis of error tolerance features”. A paper presented at TOP SAFE’۹۸ conference 15-17 April 1998, Valencia, Spain.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1998 b) “Simulation of human error tolerant performance”. A paper presented at European Safety and Reliability Conference, 17-19 June 1998, Trondheim, Norway.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., Parvin P., Moatar F. (1998 c) “Analysis of the impact of integration of error tolerance into the design of interface systems on human reliability”. A paper presented at the conference of Probabilistic Safety Assessment and Management 4 (PSAM 4), September 13-17, 1998, New York, U.S.A.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., (2001) “Pressurizer Transients Dynamic Model”, Nuclear Energy in New Europe 2001.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., (2002) Regulatory and licensing view of Accident Analysis Approaches Nuclear Energy in New Europe Conference. 2002.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., Ahmari N., Golmohammadi, Mousavian, Mahdavi H., Jalali (2003)”Pressurizer Transients Dynamic Model”, Tokyo, Japan, ICONE11. 20-23 April 2003.
 1. Zarghami R., Sepanloo, Takht-Ardeshir A., Dastjerdi F. (2003) “General View on Safety Analysis of Commercial Nuclear Power Plant”, ۹th National Symposium on Nuclear Science and Technology. 26-29 February 2003, University of Kerman, Iran.
 1. Sepanloo K., Jafarian R., Dezhban-khan F. (2003) “Identification & modelling of some of the effective factors on BNPP1 control room operators decision making process”, Canada / Montreal, 2003 summer   computer simulation modelling.  July 20-24, 2003.
 1. Sepanloo , Jafarian R (2004 a) “Analysis of cognitive activities of NPP control room operators in case of abnormal conditions”, England / Swansea, Ergonomics society annual conference. April 14-16, 2004.
 1. Sepanloo , Jafarian R. (2004 b) “Analysis of cognitive activities of NPP control room operators in case of abnormal conditions”. Germany / Berlin, PSAM7/ESREL04. June 14-18, 2004.
 1. Sepanloo K. , Jafarian R. (2004 c) “Analysis of cognitive activities of NPP control room operators in case of abnormal conditions”, USA / Virginia (Washington, D.C.), ICONE12. April 25-29, 2004.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo (2004 a) “Thermo hydraulic simulation of Pressurizer in transient cases”, USA / Virginia (Washington, D.C.), ICONE12. April 25-29, 2004.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo (2004 b) “Thermo hydraulic simulation of Pressurizer in transient cases”, USA / Pittsburg, PA USA, ICAPP’۰۴٫ June 13-17, 2004.
 1. Sepanloo K., Sattarifar I., Nik-khah (2004)A study on different engineering methods in applied fracture mechanics., Second International Conference on Nuclear Technology, May 2004, Shiraz/Iran.
 1. Nik-khah A., Sepanloo (2004) “SIAP: Structural Integrity Assessment Program”, Second International Conference on Nuclear Technology”, May 2004, Shiraz/Iran.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., Dastjerdi F., Jalali, Mostofi, Sotoudeh, Hallaji, Tofighi, (2005) “The dynamic modeling of the pressurizer surge tank transients in the light water reactor nuclear power plants”, Iranian Journal of Science and Technology, Shiraz University,1383, Shiraz/Iran.
 1. Hosseini S.M.H., Nematollahi M.R., Sepanloo K. (2004) “Probabilistic Safety Assessment of Tehran Research Reactor”. International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICANPP’ ۰۴), ۲۰۰۴,USA.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo   (۲۰۰۵) “Analysis of Feed water pump trip Accident in VVER-1000 Nuclear Power Plants”,  Conference on Nuclear Engineering, February 2005, Bushehr, Iran.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo K., Zarghami Reza, Mola-Yousefi M. (2005) “Pressure Fluctuation Analysis in Primary circuit of VVER-1000 Nuclear Power Plants using RELAP5/Mod 3.2 code. Conference on Nuclear Engineering, Bushehr, February 2005, Iran.
 1. Hosseini R., Nik-khah A., Sepanloo K (2005) “Life prediction of PGV-1000 M Steam generator tubes due to stress corrosion cracking”. Conference on Nuclear Engineering, February 2005, Bushehr, Iran.
 1. Sotoudeh M., Moatar F., Sepanloo K., Davilu H., Etemad B. (2005)  “Evaluation of the level of Safety of Bushehr Nuclear Power Plant in view of Probabilistic Safety Criteria (PSC) and comparison with other nuclear power plants in the world in case of occurrence of Large LOCA”. Conference on Nuclear Engineering, February 2005, Bushehr, Iran.
 1. Farahani H., Sepanloo , Davilu H. (2005)  “Assessment of safety culture in the Iranian Nuclear Installations”. Proceeding of 13th International Conference on Nuclear Engineering, Beijing, China, May 16-20, 2005. pp. 538-544.
 1. Jafarian , Sepanloo K. (2005) “Human reliability analysis for steam generator feed-and-bleed accident in Bushehr NPP-1. Presented paper at Bled2005 Conference, “Nuclear Energy for New Europe 2005, Bled, Slovenia, September 5-8, 2005.
 1. Zarghami R., Jalali F., Sepanloo K., Mostoufi N. (2005) “The dynamic modeling of the pressurizer surge tank transient in the light water reactor nuclear power plants”.) Printed in Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 29, No. B5.
 1. Sepanloo K. (2006)  “New approach to safety”. Proceeding of the first national congress on safety engineering and HSE management. Sharif University of Technology, March 2006, Tehran, Iran.
 1. Rafiei Karahroudi M., Mousavi Shirazi S.A., Sepanloo K. (2013) “Optimization of designing the core fuel loading pattern in a VVER-1000 nuclear power reactor using the genetic algorithm” Printed in Annals of Nuclear Energy 57, pp. 142–۱۵۰٫
 1. Rastayesh S., Bahrebar S., Sepanloo K. (2014) “Time Dependent Reliability of Emergency Diesel Generator Station” Printed in Indian J.Sci.Res.1(2), pp.453-460.
 1. Rastayesh S., Pourgol-mohammad M., Sepanloo K. (2014) “Ageing Effect on Availability of a Typical Emergency Diesel Generators using Dynamic Reliability Block Diagram” oral presentation at the 3rd International Reliability Engineering Conference (IREC2014), Amirkabir University of Technology, February 2014, Tehran, Iran.
 1. Rastayesh S. Bahrebar S., Sepanloo K. (2014) “Dynamic Availability Assessment and Importance Analysis in Safety of Cooling System of Tehran Research Reactor” Oral Presentation at 5th National Safety and Management Engineering HSE Conference, Sharif University of Technology, March 2014, Tehran, Iran.
 1. Rastayesh S., Bahrebar S., Sepanloo K. (2014) “Time Dependent Reliability of Emergency Diesel Generator Station” Oral Presentation at National Conference Mechanic Engineering Iran (NCMEI2014), February 2014, Shiraz, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Analysis of Reliability of Cooling System of Tehran Nuclear Research Reactor by Determination of Importance and Sensitivity” Printed in Indian J.Sci.Res.1(2), pp.209-214.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Engineering Learning in the Assessment of Human Error Probability” Printed in International Journal of Current Engineering and Technology, Vol.4, No.3, pp.1277-1283.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Dynamic Availability Assessment on Tehran Research Reactor Water Cooling System” Printed in Indian J.Sci.Res.1(2), pp. 471-474.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Human Error Risk Assessment of Cooling System Tehran Research Reactor Using HEART Method and Implementation of RELAB Code” oral presentation at the 3rd International Reliability Engineering Conference (IREC2014), Amirkabir University of Technology, February 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Learning Theory Investigation of Human error in Tehran research reactor” Oral Presentation at the 10rd International Industrial Engineering Conference (IIEC2014), University of Tehran, January 2014, Tehran, Iran.

 

 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Analysis of Human Error Factors on Important Accidents of Tehran Research Reactor” Oral Presentation at 5th National Safety and Management Engineering HSE Conference, Sharif University of Technology, March 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Comparative Investigation of Dynamic and Classic Reliability to Enhance Safety on Cooling System of Tehran Research Reactor Using BlockSim Software” Poster Presentation at 5th National Safety and Management Engineering HSE Conference, Sharif University of Technology, March 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Dynamic Availability Assessment on Tehran Research Reactor Water Cooling System” Oral Presentation at National Conference Mechanic Engineering Iran (NCMEI2014), February 2014, Shiraz, Iran.
 2. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Analysis of Reliability of Cooling System of Tehran Nuclear Research Reactor by Determination of Importance and Sensitivity” Oral Presentation at National Conference Mechanic Engineering Iran (NCMEI2014), February 2014, Shiraz, Iran.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Risk Management of Human Error Using Learning Assessment in Critical Accidents of Tehran Research Reactor” Oral Presentation at 5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014), February 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Risk Management of Human Error Using Learning Assessment in Critical Accidents of Tehran Research Reactor” accepted in International Journal of Current Life Sciences.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Assessment of Human Error and Impact of Learning Theory on Reliability of Tehran Research Reactor Cooling System” An Article Accepted in International Journal of Industrial Engineering and Production Management (A Branch of International Journal of Engineering Science) (IJIEPR).
 1. Sepanloo K., Bahrebar S., Rastayesh S. (2014) “Accident Probabilities Assessment Affected by Human Error through Quantification of Learning Theory on TRR Cooling System” Oral Accepted for Oral Presentation at Probabilistic Safety Assessment and Management 12 (PSAM12), June 2014, Honolulu, Hawaii, USA.
 1. Vadi R., Sepanloo K. (2016) “An improved porous media model for nuclear reactor analysis” Nuclear Science and Techniques. 02; 27(1).
 1. Vadi R., Sepanloo K. (2016) “Investigation of a LOCA in a typical MTR by a novel best-estimate code”  Progress in Nuclear Energy 86:141-161.
 1. Zarifi E., Tashakor S., Sepanloo K. (2016) “Nanofluid application in VMHWR”  Engineering &Applied Science, Dubai, UAE, 10 March.
 1. Sepanloo K., Zarifi E., Tashakor S. (2016) “Thermal-hydraulic analysis of VVER-1000 type reactor during LOFA”  Engineering &Applied Science, Dubai, UAE, 10 March.
 1. Maleki M., Sepanloo K., Zarifi E. (2016) “Thermal hydraulic Analysis of VVER-1000 Condenser by RELAP5 Code” ۲nd International Conference on Research in science and Technology, Istanbul, Turkey, 14 March.
 2. Ab Azar N., Babakhani A., Broumandnia A., Sepanloo K. (2016) “A novel method for detecting and counting overlapping tracks in SSNTD by image processing techniques” Radiation Measurements, In Press.
 3. Sepanloo K., Takhat-Ardeshir A. (2016) “National Nuclear Safety Department Experience of Supervision over Safety Culture of BNPP-1”  International Conference on Human and Organization Aspect of Assuring Nuclear Safety-Exploring 30 Years of Safety Culture, IAEA, Vienna, Austria, 22-26 February.
 4. Ahmadi H., Sepanloo K., Zarifi E., Masti D. (2016) “Thermal hydraulic investigation of Bushehr VVER-1000 reactor containment during LB-LOCA using RELAP5 code” International Conference on Research in Science and Technology, Batumi, Georgia, 27 May.
 5. Sepanloo K., Bahrebar S., Rastayesh S. (2016) “Risk Management Analysis Using Probabilistic Safety Assessment” The 4th International Reliability Engineering Conference, IREC2016, 2-4 May, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 6. Agazadeh Chakherloo R., Sepanloo K. (2016) “Estimation the change point of BATHTUB-CHAPED hazard functions ” The 4th International Reliability Engineering Conference, IREC2016, 2-4 May, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 7. Hamzehpour Sharfand N., Sepanloo K., Zarifi E., Masti D. (2016) “Thermal hydraulic investigation of VVER-1000 reactor pressurizer during LOFA” International Conference on Science and Engineering, Berlin, Germany, 2 June

photo_2016-07-17_19-48-59

عناوین اصلی