برای تدریس در دوره های آموزشی یا ارائه موضوع در سلسله سمینارهای رایگان کافه سیویل لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و رزومه خود را ارسال فرمائید.

اوووپس! ما نمی توانیم فرم شما را پیدا کنیم.