درخواست تدریس در موسسه

برای تدریس در دوره های آموزشی یا ارائه موضوع در سلسله سمینارهای رایگان کافه سیویل لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و رزومه خود را ارسال فرمائید.

  • مشخصات فردی

  • انواع فایل های مجاز : pdf.