[divider style=”normal” top=”5″ bottom=”5″]

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]∗ کارگاه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی با استفاده از نرم افزار Ezfrisk و Zmap ( 3 و 4 بهمن 1398)– تحلیل خطر
∗ دوره آموزشی بارگذاری و تحلیل لرزه ای سازه ها بر اساس استاندارد 4-2800 (17 و 18 بهمن 1398)– استاندارد 2800
∗ کارگاه آموزشی اپنسیس: تحلیل غیر خطی، ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها (1 و 2 و 8 و 9 اسفند 1398)– opensees
∗ دوره آموزشی تکنولوژی بتن (15 و 16 اسفند 1398)– تکنولوژی بتن[/box]

ثبت نام زودهنگام تا آخر دی ماه
5 درصد تخفیف
ثبت نام کلیه دوره ها
10 درصد تخفیف
ثبت نام 3 دوره
5 درصد تخفیف
ثبت نام دانشجویی
10 درصد تخفیف
ثبت نام گروهی (3 نفره)
15 درصد تخفیف
ثبت نام اعضا موسسه
20 درصد تخفیف

تنها پر کردن قسمت های ستاره دار الزامی می باشد
[divider style=”solid” top=”5″ bottom=”10″]

اوووپس! ما نمی توانیم فرم شما را پیدا کنیم.