یاد جانباختگان زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم گرامی باد.

۵ دی ماه ۱۳۸۲ را گرامی میداریم. گرامی می داریم یاد و خاطره ی جانباختگانی را که از غفلت من مهندس زیر تلی از خاک خفتند و فراموش نمی کنیم که هنوز هم خانواده های بسیاری هستند که از رنج نبود پدر و مادر بعد از ۱۵ سال با سختی روزگار می گذرانند و اگرچه گفته اند خاک سرد است و فراموشی می آورد ، اما آسیب های اجتماعی وارده به بازماندگان هرگز پاک شدنی نمی باشد. و افسوس که هنوز بعد از ۱۵ سال گذشت از این بحران ناگوار اگرچه سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد و ویرایش های دیگری از آیین نامه های ساخت و ساز ارائه گردید ، اما باز می بینیم که ساختمان های نوساز مسکن مهر کرمانشاه چگونه از سر مسوولیت ناپذیری من مهندس و من مسوول ، بر سر هموطنان کرمانشاهی مان آوار گردید و این یعنی هنوز ما از خواب غفلت بیدار نشده ایم. هنوز مهندسین نتوانستند بین کسب درامد زیاد و انجام کار باکیفیت در ازای سود کمتر ،‌انتخاب درستی داشته باشند و شاید این ضعفی بزرگ در کارمان باشد. اگر وجدانمان بیدار نیست کاش استاندارها و اصول نظارتی مان آنگونه بود که هیچ مهندسی نمی توانست خارج از تعهد مهندسی اش کاری بکند چرا که امروز می بینیم خرابه های مسکن کرمانشاه هیچ مهندسی را بازخواست نکرده است و این عدم نظارت ماست که از ساختمان های ما همانند تیغ دولبه برای مرگ هموطنانمان استفاده می شود. بگذریم که غم امروز بم با حادثه ی دلخراش اتوبوس دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دوچندان شده است و بیم ان داریم که در نزدیکی سال نو باز حادثه ای دیگرگریبان گیر ملت بزرگ ایران شود. کجای کارمان ایراد دارد که همواره باید فریاد ایمنی ایمنی ایمنی سر دهیم اما گوش شنوایی برای اجرای ایمنی نداشته باشیم. کجای کارمان ایراد دارد که استانداردها را داریم اما اجرای آنها را بیهوده می پنداریم . کجای کارمان ایراد دارد که هنوز بازماندگان کرمانشاه در چادر و کیوسک بی خانه هستند و هنوز دعا می کنند تا برف و بارانی نبارد. بامید روزی که اولویت اولمان در کار ایمنی باشد.
روح جانباختگان بم شاد باد
حامد حقی
مدیرعامل موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
۵ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی

www.retrofitting.ir

مطلب پیشنهادی

روز طبیعت

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، داغ این سیزده بدر بر دل ما بگذارند!

خیر دوست عزیز و گرامی. باران همیشه نعمت است و بی تدبیری ما بلا می …