روز طبیعت

روز طبیعت ? سیزده پیمان #سیزده_بدر!?

? سیزده پیمان #سیزده_بدر!?

۱⃣پیمان اول

پیمان می بندیم در سیزده بدر به نحوی رانندگی کنیم که منجر به مرگ هیچ جانداری نشود (بیشینه سرعت در هنگام عبور از جاده های همجوار با مناطق حفاظت شده ۴۰ کیلومتر در ساعت است)؛

۲⃣ پیمان دوم

پیمان می بندیم به جای افروختن آتش با چوب یا خرید ذغال، از کپسولهای سفری گازی کوچک استفاده کنیم؛

۳⃣ پیمان سوم

پیمان می بندیم در روز طبیعت جز ردپا چیزی در طبیعت باقی ننهیم؛

۴⃣ پیمان چهار

پیمان می بندیم از هر نوع آلودگی صوتی، مواد منفجره و ترقه پرهیز کنیم، زیرا گوش حیوانات چندین برابر گوش انسان به صدا واکنش نشان می دهد؛

۵⃣ پیمان پنجم

پیمان می بندیم هرگز با خودرو از فاصله صدمتری به محیطهای ساحلی و تالابی نزدیکتر نمی شویم.

۶⃣ پیمان ششم

پیمان می بندیم از همیشه صبورتر، پذیراتر و بخشنده تر بوده و هرگز شروع کننده هیچ نزاعی در طبیعت نخواهیم بود.

۷⃣ پیمان هفتم

پیمان می بندیم از ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی استفاده نکرده و مروج #چالش_بی_زباله باشیم.

۸⃣ پیمان هشتم

پیمان می بندیم سبزه های هفت سین را در خیابانها و طبیعت رها نکرده، آنها را با راهنمایی سمنها به شهرداری ها یا واحدهای دامداری و پرورش اسب تحویل دهیم تا یا کمپوست شود و یا خوراک دام.

۹⃣ پیمان نهم

پیمان می بندیم ماهی های سرخ هفت سین را فقط در استخرها و حوضچه های بسته رها کرده و آنها را وارد رودخانه ها نکنیم.

۰⃣۱⃣ پیمان دهم

پیمان می بندیم در روز طبیعت اگر زباله ای را در طبیعت رهاشده دیدیم یا اگر آتش نیمه خاموشی را یافتیم، نگوییم به ما مربوط نیست!

۱⃣۱⃣ پیمان یازدهم

پیمان می بندیم نه فقط ته سیگار در طبیعت رها نمی کنیم، بلکه ته سیگارهای رهاشده را هم جمع آوری می کنیم.

۲⃣۱⃣ پیمان دوازدهم

پیمان می بندیم شماره خودروهایی که سرنشینان آنها دور از چشم پلیس زباله از شیشه اتومبیل شان به بیرون پرتاب می کنند را یادداشت کرده و به نزدیکترین مامور پلیس گزارش دهیم.

۳⃣۱ پیمان سیزدهم

و سرانجام پیمان می بندیم در سیزده بدر هیچ گیاه وحشی را نکنده و از طبیعت جدا نسازیم، خودرو خود را در کنار رودخانه ها و تالابها نشوییم، در مصرف آب صرفه جویی کرده و مواد شوینده را در محیطهای آبی و طبیعت رها نسازیم.

????☘????☘????
موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران