دسته بندی: دبیرخانه چهره شاخص

دبیرخانه چهره شاخص

پروفسور مهدی زارع / چهره شاخص مهندسی زلزله سال 1394 + چهره شاخص ایمنی سال 1394 به انتخاب دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی HSE

نام و نام خانوادگی: مهدی زارع رتبه علمی: استاد سمت: مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی نشانی الکترونیک: mzare@iiees.ac.ir شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۷۰ تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰

توضیحات بیشتر »