برچسب: بازرسي جوش سازه فولادي

دوره بازرسي جوش سازه هاي فولادي صنعتي و ساختماني

  برای  ثبت نام در این دوره کلیک کنید [button color=”red” size=”medium” link=”https://retrofitting.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c” icon=”” target=”false”]بازرسی جوش سازه های فولادی صنعتی و ساختمانی[/button]   [highlight color=”gray”]20 درصد

توضیحات بیشتر »