برچسب: بازرس ارشد سازه های فلزی

دوره آموزشی بازرسی سازه های پیچ و مهره ای صنعتی و ساختمانی

برای  ثبت نام دوره ( بازرسی سازه پیچ و مهره ) کلیک کنید [button color=”red” size=”medium” link=”https://retrofitting.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87″ icon=”” target=”false”]بازرسی سازه … ادامه مطلب

خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما