آرشیو برچسب

روز طبیعت ? سیزده پیمان #سیزده_بدر!?

روز طبیعت

? سیزده پیمان #سیزده_بدر!? ۱⃣پیمان اول پیمان می بندیم در سیزده بدر به نحوی رانندگی کنیم که منجر به مرگ هیچ جانداری نشود (بیشینه سرعت در هنگام عبور از جاده های همجوار با مناطق حفاظت شده ۴۰ کیلومتر در ساعت است)؛ ۲⃣ پیمان دوم پیمان می بندیم به جای افروختن آتش با چوب یا خرید ذغال، از کپسولهای سفری گازی …

ادامه مطلب »