برچسب: فرآیند سازی حادثه

NFPA 1620
اخبار دوره های آموزشی

دوره فرآیند برنامه ریزی پیش از حادثه بر طبق ضوابط NFPA 1620

  برای  ثبت نام در این دوره کلیک کنید [button color=”red” size=”medium” link=”http://retrofitting.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d8%a8%d8%b1″ icon=”” target=”false”]ثبت نام[/button] [highlight color=”gray”]20 درصد تخفیف اعضا موسسه[/highlight]   [highlight color=”gray”]10 درصد تخفیف

توضیحات بیشتر »