آرشیو برچسب

روز اسکان بشر/ یادآوری برای وظیفه ی بزرگ و مهم مهندسی!

مدیر عامل

روز اسکان بشر امروز اولین دوشنبه از ماه اکتبر است و طبق قرار سازمان ملل متحد ، این روز را روز جهانی اسکان بشر نام می نهند. روزی که به ما مهندسین عمران یادآور این مفهموم است که چرا و با چه هدفی پا به این عرصه نهاده ایم؟ شاید خیلی ها رشته ی مهندسی عمران را از این بابت …

ادامه مطلب »