برچسب: نرم افزار تحلیل خطر

تحلیل زلزله، موسسه مقاوم سازی، بهسازی، زلزله
یادداشت علمی و مهندسی

آشنایی با تحلیل خطر زلزله

کارگاه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی با استفاده از نرم افزار Ezfrisk و Zmap در تاریخ 3 و 4 بهمن ماه به مدت 16 ساعت برگزار می گردد. جهت مشاهده سرفصل و ثبت نام کلیک نمائید.

توضیحات بیشتر »
تحلیل خطر لرزه ای
اخبار دوره های آموزشی

تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی با استفاده از نرم افزارZmap & Ez-frisk

کارگاه آموزشی تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی با استفاده از نرم افزار Ezfrisk و Zmap در تاریخ 3 و 4 بهمن ماه به مدت 16 ساعت برگزار می گردد. جهت مشاهده سرفصل و ثبت نام کلیک نمائید.

توضیحات بیشتر »