برچسب: BreakTheCycle

روز جهانی کاهش خطر حوادث و سوانح
اخبار موسسه

بیانیه جمعی از شرکت ها و موسسات و سازمان های مردم نهاد عضو پویش هفته جهانی کاهش خطر حوادث و سوانح سال ۱۴۰۲

در سال 1989، شورای عمومی سازمان ملل 13 اکتبر را به عنوان روزی جهانی کاهش خطر بلای برای ترویج فرهنگ کاهش خطر مخاطرات برگزید. روز جهانی فرصتی برای قدردانی از پیشرفت جهانی در زمینه پیشگیری وکاهش بلایا و خسارات است.

توضیحات بیشتر »
روز جهانی کاهش خطر حوادث و سوانح
اخبار سمینار و همایش

دومین فراخوان هفته کاهش خطر حوادث و سوانح سال 1402 – 2023

در سال 1989، شورای عمومی سازمان ملل 13 اکتبر را به عنوان روزی جهانی کاهش خطر بلای برای ترویج فرهنگ کاهش خطر مخاطرات برگزید. روز جهانی فرصتی برای قدردانی از پیشرفت جهانی در زمینه پیشگیری وکاهش بلایا و خسارات است.

توضیحات بیشتر »
روز جهانی کاهش خطر حوادث و سوانح
اخبار سمینار و همایش

فراخوان پویش روز جهانی کاهش خطر حوادث و سوانح 2023

در سال 1989، شورای عمومی سازمان ملل 13 اکتبر را به عنوان روزی جهانی کاهش خطر بلای برای ترویج فرهنگ کاهش خطر مخاطرات برگزید. روز جهانی فرصتی برای قدردانی از پیشرفت جهانی در زمینه پیشگیری وکاهش بلایا و خسارات است.

توضیحات بیشتر »