توصیه های ایمنی روز طبیعت (سیزده بدر) به نقل از جامعه ایمن ایران

روز طبیعت

*در تمامی نقاط پارکهای تفریحی و پارکهای جنگلی بر افروختن آتش ممنوع است مگر در قسمت هایی که تحت عنوان اجاق خانه با تجهیزات لازم ایجاد شده است.
* محوطه اجاق خانه بدون درخت با کف سازی شن شسته شده و اجاقها آماده می باشد، لذا در سایر نقاط پارک بر افروختن آتش ممنوع است.
* مکان استقرار در پارکهای تفریحی و پارکهای جنگلی و محل کمپها با راهنما مشخص و تجهیزات لازم جهت استقرار طولانی مدت و کوتاه مدت برای مراجعه کنندگان موجود می باشد.
*بهمراه داشتن يك دستگاه خاموش كننده پودر و گاز آتش نشاني و كیف محتوي لوازم كمكهاي اولیه جهت استفاده در مواقع ضروري الزامي مي باشد .
* به تابلوهای هشدار دهنده آموزشی در مناطق پارکهای تفریحی و پارکهای جنگلی توجه داشته باشید.
*به خاطر داشته باشید ته سیگار روشن و چوب نیم سوخته و سوختن ذغال داخل اجاق ها را پس از اتمام کاملا خاموش کرده و با اطمینان کامل آن را زیر خاک مدفون کنید.
* در صورت برپاکردن خیمه و چادر مراقب باشید که محل استقرار اجاقها و چراغهای خوراک پزی دورتر از خیمه و یا خارج خیمه و با در نظر گرفتن مسیر باد در نظر گرفته شود.
* روشنایی های گازی و شعله ای و امثالهم را در نقطه ای مصون از برخورد افراد، بخصوص بچه ها مستقر کنید.
* توصیه میشود هنگام ترک جنگل، ضایعات و زباله ها را داخل کیسه مخصوص ریخته و در محل مناسب خارج از جنگل بریزید.
* محل اطراف خود را حداقل تا فاصله 10 متری از شاخ و برگ درختان خشک و خش و خاشاک پاکسازی کنید چون در اثر گرما و کوچکترین حرارت و جرقه، سریعا آتش سوزی بوجود می‏ آید.
* در زمان صاعقه پی در پی و شدید خود را به محل امن برسانید و توقف کنید و اگر داخل اتومبیل می باشید باقی ماندن در آن ایمن تر از خارج شدن است.
* محل امن جایی است که نزدیک لوله های آب، دکل برق و اسکلت فلزی و دودکش های فلزی، پست فشار قوی برق، سیم خاردار و تک درخت یا در ارتفاعات نباشید و دور از این مکانها قرار گیرید.
* در صورت الزام به استفاده از چراغ هاي نفتي ، ظروف نفت را بصورت دربسته با گنجايش كم استفاده نمائید .
* از شکستن شاخ و برگ درختان در روز طبیعت خودداری کنید.
* چنانچه در روز طبیعت قصد رفتن به کنار رودخانه ها و نهرهای پرآب را دارید حتماً به اندازه کافی از جریان شدید رودخانه ها فاصله گرفته و مراقب فرزندان خود باشید.
* از روشن کردن آتش در زیر دکل های فشار قوی برق خودداری کنید که عدم رعایت این مورد می تواند فاجعه بزرگی به دنبال داشته باشد.
* مواظب چاه های روبازی که در اطراف شهر وجود دارد باشید.
* همیشه در فکر ایمنی و پیشگیری از خطرات باشید.

photo_2016-04-01_09-54-08

عناوین اصلی

فرم تماس

نام(ضروری)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما