دانلود نشریه های مورد نیاز در بهسازی لرزه ای و طراحی

لینک مستقیم دانلود  نشریه های مورد نیاز :
1. دستورالعمل طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه در سازه های فولادی و حداقل ضوابط مربوطه
دستورالعمل شماره 93-101-1 :
http://goo.gl/H4ESh7

2. دستور العمل بهسازی ساختمانهای موجود
نشریه 360، 1392:
http://goo.gl/HWVvQs

3. تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)
نشریه 361، 1388:
http://goo.gl/iHvCnz

4. راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
نشریه 524، 1389:
http://goo.gl/BK0npG

5. دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود
نشریه 376، 1386
http://goo.gl/HMtIK5

6. راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – ساختمان های فولادی
نشریه 1-363، 1387
http://goo.gl/rVILzT

7. راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – ساختمان های بتنی
نشریه 2-363، 1387
http://goo.gl/Ph3yxX

8. راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – ساختمان ها بنایی
نشریه 3-363، 1387
http://goo.gl/97y2r7

9. دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود
نشریه 364، 1387
http://goo.gl/y20TDK

10. راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP
نشریه 345، 1385
http://goo.gl/9LL2pN

11. دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)
نشریه 543، 1390
http://goo.gl/i27rHK

12. راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
نشریه 523، 1389
http://goo.gl/zNmllW

13. ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
نشریه 325، 1385
http://goo.gl/izrn48

14. آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سردنورد
نشریه 612، 1391
http://goo.gl/9XIM2b

15.آیین نامه سازه های فضاکار
نشریه 400، 1389
http://goo.gl/hpjIdr

16. آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته
نشریه 388، 1386
http://goo.gl/jyayDT

17. دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
نشریه 327، 1385
http://goo.gl/5OcdpJ
18. مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
نشریه 55، 1383
http://goo.gl/PrQ7zg

19. دستور العمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب
نشریه 467، 1387
http://goo.gl/Mcqsfr

20. آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه 120، 1383
http://goo.gl/My7wXb

21. راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه 126، 1381
http://goo.gl/bu7wyC
فایل pdf ایین نامه های فوق را می توانید در کانال مقاوم سازی @retrofitting دریافت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی