دوره های آموزشی گروه عمران

گروه تخصصی مقاوم سازی

بر اساس تدوین برنامه های آموزشی موسسه مقاوم سازی مصوب معاونت آموزش های تخصصی موسسه مقاوم سازی 36 سرفصل آموزشی به عنوان دوره های آموزشی گروه عمران مشخص گردید. بر این اساس شاکله ی فعالیت های آموزشی حوزه ی عمومی عمران در این عناوین شکل خواهد گرفت. شایان ذکر است این دوره ها به عنوان دوره های آموزشی پایه برای گروه های تخصصی مقاوم سازی ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مطرح می باشند و در پودمان های علمی کاربردی موسسه مقاوم سازی به عنوان پیش نیاز پودمان های اصلی انتخاب می گردند. این گروه بیشترین تعداد سرفصل آموزشی را در تمامی گروه های تخصصی آموزشی دارا می باشد و در سال 1386 به عنوان دومین گروه تخصصی موسسه آغاز به کار نمود. مدیریت گروه به عهده ی آقای دکتر فرشاد وزین رام دبیر دائمی فستیوال و مسابقات سراسری بتن دکتر مهدی قالیبافیان و استادیار و رئیس گروه سازه پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. عنوان های دوره های آموزشی و ساعت مفید آموزشی به شرح ذیل می باشند:

مبانی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه- 8 ساعت

کاربرد روش شبکه عصبی در زلزله شناسی مهندسی- 8 ساعت

مبانی مهندسی زلزله و زلزله شناسی – 8 ساعت و 16 ساعت

تشریح آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد2800)- 8 ساعت

تشریح آیین نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها(استاندارد519)- 8 ساعت

دوره عمومی مقررات ملی ساختمان- 8 ساعت

مباحث مقررات ملی ساختمان (21 دوره آموزشی) – 16 ساعت

طرح و اجرای ساختمانهای فولادی- 24 ساعت و 36 ساعت

تحلیل و پایدارسازی شیب ها- 16 ساعت

ضعف ها و اشکالات اجرایی ساختمان های در حال ساخت- 16 ساعت

اصول مدیریت پیمانهای بین المللی- 4 ساعت

اصول مدیریت پیمانهای پیمانکاری- 4 ساعت

برآورد،متره،تهیه و کنترل صورت وضعیت- 16 ساعت

اصول مدیریت قوانین و مقررات پیمانها- 4 ساعت

اصول گودبرداری و سازه های نگهبان- 16 ساعت

ترمینالوژی مهندسی عمران- 24 ساعت

تکنولوژی بتن مقدماتی- 16 ساعت

تکنولوژی بتن پیشرفته- 8 ساعت

بتن ریزی در مناطق گرم – 8 ساعت

آشنایی با آزمایش غیر مخرب مغزه گیری-  8 ساعت

آزمایشات غیر مخرب بتن –8 ساعت

آشنایی با آزمایش غیر مخرب سرعت پالس ماورای صوت(اولترو سونیک)- 8 ساعت

ساخت بتن – 16 ساعت

اجرای بتن آرمه – 24 ساعت

بازرسی بتن – 16 ساعت

آمادگی شرکت در مسابقات بتن –8 ساعت

بازرسی جوش مقدماتی – 24 ساعت

بازرسی جوش پیشرفته – 16 ساعت

جوشکاری به روش فورجینگ – 4 ساعت و 8 ساعت

مصالح نوین ساختمانی- 8 ساعت

صنعتی سازی- 8 ساعت

سبک سازی ساختمان ها- 8 ساعت

صفر تا صد اجرای ساختمان های بتنی – 40 ساعت و 70 ساعت و 100 ساعت

صفر تا صد اجرای ساختمان های فلزی – 40 ساعت و 70 ساعت و 100 ساعت

صفر تا صد از تخریب تا گودبرداری – 20 ساعت و 40 ساعت و 70 ساعت

صفر تا صد تاسیسات مکانیکی و برقی – 40 ساعت و 80 ساعت و 100 ساعت

عناوین اصلی

فرم تماس

نام(ضروری)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما