دکتر بهرخ حسینی هاشمی/ چهره شاخص مقاوم سازی سال 1391

دکتر بهرخ حسینی هاشمی را می توان به عنوان دبیر و مجری بسیاری از آیین نامه های مقاوم سازی معرفی کرد. وی دانشیار پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی است و تجربه ی بسیاری در دانش مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دارد.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی عمران- عمران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۲
  • کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه تهران، ۱۳۵۳
  • دکترای مهندسی عمران-سازه، کالج لندن، انگلستان، ۱۳۷۱

زمینه‌های تحقیقی مورد علاقه

  • مهندسی سازه
  • طراحی مقاوم لرزه ای
  • مقاوم سازی و بازسازی
  • پایداری دینامیکی
  • پایداری استاتیکی
  • اثرات نقص روی رفتار سازه ها و اعضای سازه

بهرخ حسینی هاشمی

عناوین اصلی

فرم تماس

نام(ضروری)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما