فراخوان ثبت نام در بررسی توان آبی مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد توسعه پایدار تالاب های کویری/ 25 تیر ماه 1395

photo_2016-06-24_19-46-08111
محورهای همایش :
1-پتانسيل‌ها و كاركردهاي مناطق بياباني و تالاب‌هاي كويري
1-1- آمايش سرزمين
2- مديريت تالاب‌هاي كويري
3- دامداري و دامپروري در مناطق خشك و بياباني
4- اقليم و منابع آب در مناطق خشك و بياباني
5- خشكي و خشكسالي
5-1- كاربرد آب‌هاي شور و نامتعارف
5-2- روشهاي استحصال آب و آبخيزداري
5-3- سيستم‌هاي آبياري در مناطق خشك
5-4- خشك شدن تالاب‌ها
6- حفاظت و مديريت خاك در مناطق خشك و بياباني
6-1- فرسايش بادي و كنترل آن
6-2- ريزگردها و مقابله با آن
6-3- اصلاح خاك‌هاي شور و قليا
6-4- آلودگي خاك
6-5- روش‌هاي طبقه‌بندي شدت بيابان‌زايي
6-6- زمين شناسي و ژئومورفولوژي
6-7- ترسيب كربن
7- كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت مناطق بياباني و تالاب های کویری
7-1-  GISو RS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی