فراخوان مقاله همایش HSE تا 15 ابان ماه تمدید شد. همایش در 1 و 2 دی برگزار می شود.

گروه تخصصی مقاوم سازی

جهت ارائه مقاله به سایت دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران به نشانی www.iran-hse.ir مراجعه نمایید.

محورهای علمی دومین همایش:
۱٫ HSE در صنایع ساخت و ساز،ایمنی ساخت،حفاظت محیط زیست در پروژه های ساختمانی بزرگ،- بهداشت محیط در پروژه های ساخت
۲٫ HSE در صنایع معدنی،ایمنی در صنایع استخراجی و فرآوری کانی،حفاظت محیط زیست در صنایع معدنی،بهداشت کار در صنایع معدنی بالادستی و پایین دستی
۳٫ HSE در صنایع نفت و گاز،ایمنی در صنایع بالادستی ، انتقال و فرآیندی، حفاظت محیط زیست در صنایع نفت و گاز،ایمنی محیط کار در صنایع نفت و گاز
۴٫ HSE در صنعت آب و برق،ایمنی در صنایع بالادستی ، انتقال خطوط برق،آب و فاضلاب، حفاظت محیط زیست در صنایع نیرو،ایمنی محیط کار در صنعت آب و برق
۵٫ HSE در پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
۶٫ شاخص های کلیدی ایمنی، محیط زیست و سلامت در صنایع مختلف و راهکارهای ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای شهری
۷٫ تجزیه و تحلیل و علل حوادث صنعتی و ترافیکی و بررسی نقش HSE در کاهش حوادث
۸٫ مدل ها و روش های ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک و HSE
۹٫ بانکداری و اقتصاد ، صنعت بیمه و ارتباط آن با شاخص های ریسک و HSE
۱۰٫ شاخص های مدیریتی HSE_MS
۱۱٫ نرم افزارهای HSE
۱۲٫ تجهیزات ایمنی ،تجهیزات حفاظت و مدیریت محیط زیست، تجهیزات بهداشت کار
۱۳٫ الکوهای بهینه استقرار سیستم HSE در مدیریت شهری
۱۴٫ بررسی عناصر سامانه HSEدر مدیریت شهری
۱۵٫ قوانین و مقررات و HSEدر صنایعمختلف ، آئین نامه ها و مقررات بالادستی
۱۶٫ مباحث حقوقی HSE در صنایع
۱۷٫ HSE در حمل و نقل و ترافیک و ارتقاء فرهنگ ایمنی ترافیک شهری
۱۸٫ توسعه پایدار و سیستمهای HSE
۱۹٫ نظام اداری و ارتقاء ساختار HSEدر صنایع عمده کشور

عناوین اصلی

فرم تماس

نام(ضروری)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما