فراخوان همکاری در کمیته اضطراری قانون مدیریت بحران موسسه مقاوم سازی

حسب پیشنهاد مهندس حامد حقی مدیرعامل موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و تایید آقای دکتر مصطفی زمانیان رئیس هیئت مدیره موسسه مقاوم سازی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی ، کمیته اضطراری قانون مدیریت بحران موسسه مقاوم سازی وبهسازی لرزه ای ایران با حضور متخصصین سوانح تشکیل  گردید.

این کمیته پس از سیل کن و پس از ارسال مکاتبه اول به مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید و تاکنون یک گزارش فنی به مجلس (مکاتبه دوم) ارائه شده است. در همین راستا با توجه به ضرورت فعالیت در این حوزه و همیاری مسوولین سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی در نظر است مکاتبه سوم و ارائه گزارش فنی دوم انجام گیرد. لذا از متخصصین و مدیران با تجربه در حوزه مدیریت سانحه دعوت می شود تا نسبت  به ارائه ی مطالب و نظرات فنی خود اقدام نمایند.

نظرات پس از بررسی فنی کمیته کارشناسی و برگزاری جلسه با حضور متخصصین و ارائه دهندگان مطالب، با رعایت حقوق معنوی افراد از طریق موسسه مقاوم سازی به مجلس شورای اسلامی و مراجع پیگیر ارسال خواهد شد. جهت همکاری با کمیته اضطراری قانون مدیریت بحران با شماره تماس 88347710 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی