معرفی برترین های HSE سال 1393 و 1394 به انتخاب دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی HSE وابسته به موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

در سال 1393 و 1394 با حمایت و راهنمایی آقای دکتر بهرام طاهری (مشاور وزیر نیرو در HSE و استادیار دانشگاه امیرکبیر) و دکتر کامران سپانلو ( دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و مدیرکل مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور) ، دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی HSE وابسته به موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران در راستای ترویج و فرهنگ سازی و تشویق فعالان ایمنی بهداشت محیط زیست ، جشنواره برترین های HSE سال را برگزار نمود که این جشنواره با اهدافی که موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران از سال 1386 با تشکیل دبیرخانه چهره شاخص طرح ریزی نموده بود برابری داشت و در سال 1394 همزمان با فعالیت های دبیرخانه چهره ی شاخص در انتخاب چهره شاخص مقاوم سازی و چهره ی شاخص مهندسی زلزله ، به انتخاب چهره شاخص ایمنی و برترین های HSE نمود. شایان ذکر است به دلیل برگزاری این جشنواره در حوزه ی HSE در سال 1393 ، دبیرخانه چهره شاخص موفق به انتخاب چهره شاخص سال 93 نگردید و از این روز علی رقم معرفی چهره شاخص موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران از سال 1386 ، متاسفانه در سال 1393 چهره شاخص سال معرفی نگردید. در ادامه به معرفی چهره شاخص ایمنی سال 94 و برترین ها HSE سال های 93 و 94 می پردازیم. شایان ذکر است فعالیت های HSE موسسه با تشکیل دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی HSE از طریق سایت اطلاع رسانی www.iran-hse.ir  اعلام می گردد.

photo_2016-07-17_19-49-49 photo_2016-07-17_19-49-52 photo_2016-07-17_19-49-56 photo_2016-07-17_19-49-15 photo_2016-07-17_19-49-35 photo_2016-07-22_16-44-37 photo_2016-07-17_19-49-03 photo_2016-07-17_19-48-59

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی