نامزدهای مورد حمایت موسسه مقاوم سازی در همه پرسی شورای اسلامی شهر و روستا ( تهران – شیراز – پردیس – خوی -لاهیجان)

نامزدهای پیشنهادی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران برای همه پرسی شورای اسلامی شهر و روستا 1396

شورای شهر تهران:

1- دکتر امیر ساعدی داریان با کد انتخاباتی 5741

2- دکتر سید جواد هاشمی فشارکی با کد انتخاباتی 9676

3- دکتر بهاره آرون با کد انتخاباتی 1556

4- دکتر اسماعیل صالحی با کد انتخاباتی 6484

5- دکتر حمزه شکیب با کد انتخاباتی 6225

6- نوید بیات با کد انتخاباتی 2596

7- دکتر مهدی روانشادنیا با کد انتخاباتی 5492

8- مهندس مصطفی بروجردی با کد انتخاباتی 2479

8- دکتر الهه راستگو با کد انتخاباتی 5152

9- دکتر مجید فراهانی با کد انتخاباتی 7417

10- امین خسرویار با کد انتخاباتی 4765

 

شورای شهر شیراز:

1- مهندس سید ابوالفضل اشرف منصوری با کد انتخاباتی 1285

2- دکتر سمیه طالبی اردکانی با کد انتخاباتی 2514

 

شورای شهر پردیس:

آرش احمدی با کد 125

 

شورای شهر لاهیجان:

مهندس حامد سمیع با کد 187

 

شورای شهر خوی:

مهندس امیر مهداد

 

photo_2017-05-17_07-21-23photo_2017-05-17_07-21-28photo_2017-05-17_07-21-32photo_2017-05-17_07-21-36
photo_2017-05-15_09-17-21 photo_2017-05-15_09-17-25 photo_2017-05-15_09-16-59 photo_2017-05-15_09-16-55 photo_2017-05-15_09-17-17 photo_2017-05-15_09-16-51 photo_2017-05-15_09-16-48

photo_2017-05-17_07-21-47photo_2017-05-15_09-17-13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی