همایش فورجینگ برگزار شد/ سه مقاله به عنوان مقاله برتر معرفی و تقدیر شدند.

اولین همایش جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در تاریخ 25 آذرماه 1394 با همکاری موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد  و ستاد مدیریت بحران منطقه 7 شهردای تهران برگزار گردید.
در آغاز این همایش آقای مهندس حامد حقی ، مدیرعامل موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران در خصوص چگونگی و دلیل تشکیل دبیرخانه علمی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد و نیز حمایت این مرکز بر تداوم برگزاری نشست های علمی و آموزشی در مبحث جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد مطالبی عنوان نمودند.
همچنین آقای مهندس قدرت الله دولتشاهی نژاد ریاست ستاد مدیریت بحران با ارائه توضیحاتی در خصوص اهمیت و حساسیت زلزله خیز بودن و عواقب پیش بینی شده بروز زلزله در تهران و چگونگی برخورد با بحران زلزله در تهران مطالبی عنوان و تاکید نمودند دقت در نظارت و کنترل کیفیت جوش در ساختمان می تواند نجات دهنده جام مردم در آینده باشد.
در ادامه آقای مهندس امیرقاسمی مدیرعامل شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد و بنیانگذار بومی سازی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران ضمن ارائه خلاصه ای از تاریخچه جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران و جهان به ذکر روند پیشرفت و گسترش بومی سازی تکنولوژی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران پرداختند.
در این همایش علمی که با حضور اساتید و متخصصین دانشگاهها و مراکز علمی سراسر کشور برگزار گردید از بین 34 مقاله ارسالی به دبیرخانه کنفرانس تعداد 4 مقاله توسط هیئت داوری برگزیده و در همایش ارائه گردید.
عناوین و سرفصلهای این کنفرانس عبارت بودند از :
بومی سازی فورجینگ
توجیه فنی جوش فورجینگ
توجیه اقتصادی جوش فورجینگ
معایب و محاسب جوش فورجینگ
تجهیزات مورد استفاده جوش فورجینگ
تاریخچه فورجینگ در ایران و جهان
ایمنی در جوشکاری به روش فورجینگ
مقاوم سازی در پروژه های عمرانی با روش فورجینگ
تمایز و تفاوت های فورجینگ با سایر روش های جوش
پس از بررسی و ارائه مقالات برگزیده هیت ژوری این همایش که متشکل از جناب آقای دکتر امیرساعدی داریان عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی و جناب آقای مهندس امیرقاسمی عضو هیت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران بود مقالات اول تا سوم به شرح زیر انتخاب گردید :
نفر اول مقاله آقای مهندس فرزام بداغی با مقاله : بررسی لزوم جایگزینی جوش سربه سر میلگرد با وصله پوششی
نفر دوم مقاله آقای مهندس محمد شیردل با مقاله : مقایسه پارامترهای خمش و برش در دو نوع اتصال فورجینگ و کوپلینگ بر مبنای تصمیم چند متغیره
نفر سوم مقاله آقای مهندس سید علیرضا قربانی با مقاله : بررسی سه نوع اتصال میلگرد : اورلپ، کوپلینگ و فورجینگ
 
حامیان این همایش علمی عبارت بودند از شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد بنیانگذار بومی سازی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران , شرکت فرآیند کنترل ارائه دهنده خدمات مهندسی جوش , گروه هلدینگ داریان مجری پروژه های عمرانی , نشریه پیام ساختمان ، روزنامه بازار ساختمان و نشریه شهر و ساختمان.
_د_ê___î__ _ç_à_د_î__ _ش_ê___ر_د___î ___ê___ش_î___»  _____ذ_ç ____ _à_î___»___» _»__ _د_î___د__ _à___ر__ _à___î _à_é_د_ê_à  ___د___î _ê _____ر_ز _à_ç___»___î ___د___ç _ت___à_ê__ ___ê___د_» (1) _د_ê___î__ _ç_à_د_î__ _ش_ê___ر_د___î ___ê___ش_î___»  _____ذ_ç ____ _à_î___»___» _»__ _د_î___د__ _à___ر__ _à___î _à_é_د_ê_à  ___د___î _ê _____ر_ز _à_ç___»___î ___د___ç _ت___à_ê__ ___ê___د_» (2) _د_ê___î__ _ç_à_د_î__ _ش_ê___ر_د___î ___ê___ش_î___»  _____ذ_ç ____ _à_î___»___» _»__ _د_î___د__ _à___ر__ _à___î _à_é_د_ê_à  ___د___î _ê _____ر_ز _à_ç___»___î ___د___ç _ت___à_ê__ ___ê___د_» (3) _د_ê___î__ _ç_à_د_î__ _ش_ê___ر_د___î ___ê___ش_î___»  _____ذ_ç ____ _à_î___»___» _»__ _د_î___د__ _à___ر__ _à___î _à_é_د_ê_à  ___د___î _ê _____ر_ز _à_ç___»___î ___د___ç _ت___à_ê__ ___ê___د_» (4) _د_ê___î__ _ç_à_د_î__ _ش_ê___ر_د___î ___ê___ش_î___»  _____ذ_ç ____ _à_î___»___» _»__ _د_î___د__ _à___ر__ _à___î _à_é_د_ê_à  ___د___î _ê _____ر_ز _à_ç___»___î ___د___ç _ت___à_ê__ ___ê___د_» (5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی