ایرادات و پیشنهاداتی چند در مورد ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

نکته: مطابق با مذاکره ی صمیمانه ای که با دکتر علی گلصورت پهلویانی داشتیم مقرر شده است از طریق این بخش دست نوشته های علمی و مقالات استاد را جهت بهره برداری همگان منتشر نماییم. امید است بتوانیم هر هفته و یا هر دو هفته یک بار از مطالب ارزشمند ایشان استفاده کنیم.

ایرادات و پیشنهاداتی چند در مورد آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
استاندارد 2800- ویرایش 4
دکتر علی گلصورت پهلویانی

1- بند 1-7-1- نامنظمی در پلان، شکل الف- نامنظمی هندسی، عبارت Xp/X > 0.20 & Yp/Y > 0.20 صحیح است.

2- بند 1-7-2- نامنظمی در ارتفاع، الف- نامنظمی هندسی، ابعاد افقی سیستم باربر جانبی برای سنجش مقاومت جانبی و سختی سیستم کافی نبوده و به تنهایی معرف این دو مورد نیست .

3- بند 1-7-2- نامنظمی در ارتفاع، شکل پ- نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی، نامنظمی قطع و در واقع جابجایی سیستم باربر جانبی بهتر است ممنوع شود.

4- بند 3-3-1-2- تراز پایه، عبارت (تراز پایه می تواند در نزدیک ترین سقف زیرزمین به زمین طبیعی اطراف در نظر گرفته شود منوط بر آنکه اولا خاک طبیعی موجود در اطراف ساختمان متراکم باشد و …) غیر علمی است و نباید تراز مهم برش پایه به خاک همسایه ربط داده شود. به جای آن ذکر شود: Box بتنی دیوارهای حائل باید دارای صلبیت جانبی زیاد باشد و تغییر مکان آن با فرض اولیه تراز برش پایه روی فونداسیون، صفر فیزیکی باشد.

5- بند 3-3-3- زمان تناوب اصلی نوسان، T ، فرمول شماره 3-4 ایراد دارد زیرا پریود ساختمان بتنی مثلا 50 متری از فولادی بیشتر می شود؟!

6- بند 3-3-5- ضریب رفتار ساختمان، Ru، جدول 3-4- سیستم قاب ساختمانی، عبارت سیستم قاب ساختمانی ساده صحیح می باشد.

7- بند 3-3-5-2، تصحیح شود: برای ساختمان های خاص که در آنها ارتفاعی بیشتر از این حدود مد نظر باشد، به آئین نامه های معتبر بین المللی و مراجع مربوطه مراجعه شود.

8- بند 3-3-5-6، در ساختمان های بتنی بلندتر از ده طبقه با توجه به بند 3-8 استفاده از یونولیت بهتر است ممنوع شود.

9- بند 3-3-5-7، وصل خورجینی به ستون هیچ وقت اتصال نبوده و نیست و باید کاملا حذف شود. ( چه اصراری روی آن است؟!)

10- بند 3-3-8- در محاسبه ساختمان در برابر واژگونی، به دلایل واضح، در جهت محافظه کاری بهتر است وزن خاک روی شالوده منظور نشود.
11- بند 3-8-1-ب، سقف کامپوزیت سنتی با دال12~8 سانتیمتری در این رده قرار می گیرد، یعنی دیافراگم صلب فرض می شود.

12- بند 3-8-4، تصحیح شود: در مواردی که دیافراگم علاوه بر نیروی زلزله طبقه، نیروی جانبی اعضای قائمی را که در بالا و پایین دیافراگم بر روی یکدیگر واقع نشده اند، به یکدیگر منتقل می نماید، مقدار این نیروهای جانبی نیز باید به نیروی بدست آمده …

13- بند 6-2-1-3-1- تمهیدات سازه ای، اضافه شود: نوک شمع باید در خاک با SPT≥40 یا روی لایه سنگ قرار گیرد.

14- بند 6-2-1-3-1- تمهیدات سازه ای، در مکان های دارای پتانسیل روانگرایی و گسترش جانبی خاک، استفاده از پی های تکی یا باسکولی (کلاف های لنگربر) به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

15- بند 6-4- دیوار نگهبان خاک، دیوار نگهبان متصل به سازه یا مجزا از سازه با مبحث (قابلیت جابجایی) خلط شده است در حالیکه دو مقوله جدا از هم هستند. (رجوع شود به مورد 4)
16- فصل هفتم، ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلاف دار، در خصوص ساختمان های بنایی، در فصل هفتم کلا جزئیات و دیتیل های اجرایی آمده است ( که در مورد ساختمان های فولادی و بتنی اینطور عمل نشده )، بنابراین فصل هفتم بهتر است در انتهای آئین نامه بصورت پیوست بیاید.

17- بند 7-2-1- ارتفاع و تعداد طبقه های مجاز، ظاهرا آئین نامه 2800 کماکان درگیر تراز خاک همسایه است! بلکه باید نوشته شود: تراز روی بام نسبت به متوسط تراز روی کرسی دیوارها نباید از 9 متر تجاوز کند.

18- بند 7-2-1- ارتفاع و تعداد طبقه های مجاز، عبارت (4- اگر طبقه از 4 متر بیشتر باشد، علاوه بر کلاف بندی …) باید برود در قسمت (7-6) کلاف بندی، زیرا در اینجا بصورت ناقص آمده و در مورد طول دیوار بطور صریح بحثی نشده است. در کلاف بندی ارتفاع و طول دیوار باید با هم در نظر گرفته شود.

19- بند 7-2-3- مقطع قائم ساختمان، ب، اتفاقا وزن دیوار فوقانی روی تکیه گاه کنسول عامل پایداری است و نباید منع شود.

20- بند 7-2-3- مقطع قائم ساختمان، شکل 7-3-الف، حداقل ضخامت دیوار زیر بالکن ذکر نشده است و باید محدودیت داشته باشد. بنابراین حداقل ضخامت 35 سانتیمتر توصیه می شود.
21- بند 7-2-3- مقطع قائم ساختمان، شکل 7-3-ب، این دیتیل ایراد دارد زیرا مولفه قائم زلزله روی بالکن، امکان دارد سقف اتاق مجاور را خراب کند. با توجه به اینکه یک فقره کلاف افقی تیرآهن بالکن را گیردار نمی کند.

22- بند 7-2-4- اختلاف تراز، اختلاف تراز کرسی ها در ساختمان های بنایی باید ممنوع شود. (مگر با رعایت ضوابط خاص)

23- بند 7-2-4- اختلاف تراز، شکل 7-4- مربوط به رعایت ضوابط مربوط به زمین دارای شیب طبیعی، جزئیات نشان داده شده خطرناک است مگر اینکه از پی عمیق استفاده شود.

24- بند 7-2-5- شالوده ها و شکل های 7-6 و 7-7 و 7-9، اشکال این دیتیل ها این است که کلاف افقی زیر دیوار به کرسی چینی آجری یا سنگی با Dowel دوخته یا مهار نشده است. (مثلا میله دوخت 1000@T20 اضافه شود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی