چرا قانون احداث تونل تاسیسات مشترک شهری از سوی متولیان امر اجرا نگردید ؟

نویسنده: سید محمدرضا حسینی الست، بازرس کار استان قم

در دنیا از روش احداث تونل مشترک تاسیسات شهری برای رسید به اهداف زیر استفاده می‌شود، پناه بردن به روش‌های سنتی که در کشور ما دنبال می شود برای رسیدن به اهداف زیر در دنیا منسوخ شده است :
الف) تسهیل در دسترسی به تاسیسات شهری و بهره برداری و تعمیر و نگهداری.
ب)افزایش طول عمر تاسیسات شهری
ج) پیشگیری از حوادث، دستیابی به اهداف پدافند غیر عامل، دستیابی به اهداف مدیریت بحران هنگام بلایای طبیعی، دستیابی به رفاه شهروندی، و بسیاری از اینگونه منافع دیگر که کشورهای پیشرفته را از آن بهرمند می‌نماید.
پس از ابداع راهکار تونل مشترک تاسیسات شهری در جهان فعلی به سرعت مرسوم گشت و گسترش یافت، روش سنتی و قدیمی و پرهزینه که ما در کشور عزیز ایران برای ایجاد، بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهری دنبال می‌کنیم، کنار رفت و این روش سنتی ما مدتها است که منسوخ شده است، کشورهای پیشرفته به روش تونل مشترک رو آوردند و زیرساختهای شهری خود را متحول ساختند. (حتی درکشورهایی مثل ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد.)
روش‌ سنتی از نظر آنان توجیه اقتصادی خود را از دست داده است، در روش سنتی هزینه‌کردهای موازی داریم. اگر به روش و تکنولوژی جدید مبتنی بر اجرای تونل مشترک تاسیسات شهری نگاه دراز مدت داشته باشیم قطعا نسبت به روش سنتی هزینه کمتری دارد، روش سنتی هزینه بسیار بیشتری بر دولت و شهروندان تحمیل می‌نماید و نباید از هزینه اولیه اجرای تونل انرژی ترسید و نباید نگاه گوتاه مدت به موضوع داشت، چراکه در افق دورتر این تکنولوژی جدید قطعا هزینه کمتری دارد.
در کشور عزیز و اسلامی ایران بدون اجرای تونل مشترک تاسیسات شهری، اهدافی مانند کاهش حوادث برقگرفتگی، ایجاد رفاه شهروندی، مدیریت صحیح بحران در مواقع وقوع بلایای طبیعی، ایجاد حداقل‌ خواست‌های پدافند غیر عامل، جلوگیری و حذف تجاوز به حریم شبکه‌های برق از سوی شهرداری و متقابلا تجاوز به حریم معابرشهری از سوی شرکت توزیع برق که هم اکنون به گستردگی در سراسر کشور جاری است و موجب گشته هر روز از استانداردهای یک مبلمان شهری دورگردیم، رسیدن به یک بستر صحیح نظارت بر ساخت و سازها در سطح کشور، به بن بست نرسیدن اجرای بسیاری از قوانین فنی از قبیل اجرای مواد : 17 آئین نامه کار در ارتفاع، 36 آئین نامه بهداشت عمومی در کارگاهها، 76 آئین نامه ایمنی ماشین آلات عمرانی، 20 و 21 و 83 آئین نامه کارگاههای ساختمانی، بند پ ماده 12-2-4-8 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص رعایت حریم برق در عملیات ساختمانی، ماده 12-6-2-13 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص رعایت حریم برق در انتخاب محل استقرار و مسیر حرکت بالابر، ماده 12-7-2-12 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص رعایت حریم برق در داربست، ماده 12-6-1-10 از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص حریم ماشین آلات، بند ج ماده 12-1-4 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص جابجایی تاسیسات شهری قبل از شروع تخریب و گودبرداری، بند الف ماده 12-2-4-8 از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص بررسی حریم برق قبل از شروع و کسب نظر مهندس ناظر، ماده 4-2-2 از شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق که تاکید به رعایت حریم قبل از ارائه کنتور برق نموده است … دنبال نمودن بسیاری از اهداف و نظامات قانونی – فنی دیگر، در گرو اجرای تونل مشترک تاسیسات شهری است و بدون آن دنبال نمودن مراتب فوق، خواب و خیالی بیش نیست.
حسب قوانین دولتی جاری در کشور، اجرای تونل مشترک تاسیسات شهری یک تکلیف قانونی است که مجلس شورای اسلامی با هوشیاری تمام اجرای آنرا در سال 1372 تکلیف نموده است اما تا کنون متولیان امر نسبت به آن ترک فعل داشتند و هم اکنون نیز چنین ترک فعلی ادامه دارد و در سراسر کشور گسترش دارد. در این راستا به قوانین زیر التفات بفرمایید که جملگی مورد بی مهری از سوی متولیان امر در کشور قرار گرفته است و این امر عقب ماندگی کشور و وضعیت فعلی را رقم زده است، نتیجه بی مهری و به عبارتی ترک فعل متولیان امر از قوانین زیر موجب شد که کشور عزیز ایران به عنوان یک کشور اسلامی که در نشر اندیشه‌های اسلامی همواره سرآمد جوامع فعلی جهان است در بکارگیری این گونه تکنولوزی‌های روز دنیا دچار عقب ماندگی شدید گردد.
عناوین قوانین که مورد بی مهری قرار گرفته است و توجه به آنها ضرورت دارد :
الف) قانون احداث تونل مشترک مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و تاییدیه شورای نگهبان که در همان سال 1372 به دولت ابلاغ گشت.
ب) آئین نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری مصوب سال 1384 هیات وزیران.
ج) قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی
د) آئین نامه ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری تحت عنوان نشریه 369 مصوب سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ه) 12 آئین نامه طراحی معابر شهری مصوب 1375 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در سال 1399 به روز رسانی شد.
و) طرح تونل تاسیسات شهری در طرحهای تفصیلی شهرها و معابر جدید که طرحان در تهیه طرحهای تفصیلی پیش بینی میکنند و حکم قانون را دارند.
ز) پیش بینی اجرای تونل تاسیسات مشترک شهری در متن توافقات و قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران ساخت شهرها و معابر جدید که برای طرفین الزام آور است.
آثار و ارتباط اجرای تونل مشترک تاسیسات شهری با موضوعاتی از قبیل : ایجاد رفاه شهروندی، شهرسازی و مبلمان شهری قانونی و استاندارد، تسهیل در مدیریت بحران در مواقع وقوع بلایای طبیعی، حصول اهداف پدافند غیر عامل، کاهش حوادث ناشی از کار در سطح کشور، ایجاد بستر لازم برای اجرای بسیاری از قوانین فنی مرتبط، … در فرصت مناسب و اسلایدهای بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین اصلی